معرفی دانشکده

دانشکده علوم انسانی در سال ۱۳۷۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۶ به تصویب سازمان مرکزی رسیده و فعالیت‌های رسمی خود را آغاز کرده است

مسئولیت و سرپرستی دانشکده علوم انسانی به ترتیب بر عهده مرحوم دکتر وزین پور، دکتر خلیلی، دکتر سید محمد جواد ضیغمی، دکتر عباسعلی قیومی، دکتر علی مرادخانی، دکتر رحیم قربانی، دکتر سید عطالله افتخاری ، دکتر بهرام پروین گنابادی بوده است و هم اکنون ریاست این دانشکده برعهده خانم  دکتر زهرا سادات مشیر استخاره است. حهت اطلاعات بیشتر  کلیک فرمایید

شماره تماس :۷۷00۹۸۰۱ الی ۴۸

آدرس: تهران، بزرگراه شهید بابا یی شرق، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، پردیس واحد تهران شمال، دانشکده  علوم انسانی