اخبار فرهنگی دانشکده علوم انسانی

به مناسبت ایام ا... دهه فجر ، دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی ایستگاه صلواتی را در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ در محوطه دانشکده برگزار کرد.

به مناسبت ایام ا... دهه فجر ، دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده علوم انسانی ایستگاه صلواتی را در تاریخ ۲۱/۱۱/۹۸ در محوطه دانشکده برگزار کرد.

ادامه مطلب