اخبار دانشکده ها

برنامه زمان بندی انتخاب واحد پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی ورودی نیمسال دوم ۹۷/۹۸

برنامه زمان بندی انتخاب واحد پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی ورودی نیمسال دوم ۹۷/۹۸ جدید

برنامه زمان بندی انتخاب واحد پذیرفته شدگان رشته تربیت بدنی مقطع کاردانی ورودی نیمسال دوم ۹۷/۹۸

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان گرامی : دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی مشرف به مشهدمقدس می شوند.

قابل توجه دانشجویان گرامی : دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی مشرف به مشهدمقدس می شوند. جدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی مشرف به مشهدمقدس می شوند.

ادامه مطلب