آرشیو اخبار

برگزاری برگزاری جلسه توجیهی ورودی های جدید

تعطیلی کلاسهای واقع در سوله تربیت بدنی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه

به دلیل برگزاری جلسه توجیهی ورودی های جدید کلاسهای واقع در سوله تربیت بدنی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر ماه تعطیل می باشد . همچنین کلاسهای ساعت ۱۴ الی ۱۶ دانشکده علوم انسانی در تاریخ ۳۰ مهر ماه تعطیل می باشند.

ادامه مطلب
کلاس کارتحقیقی ۱-۲ ، سرکارخانم دکتراسمعیل زاده روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲در کلاس ۲۲۶ ساعت۷/۴۰-۹ تشکیل میشود./

کلاس کارتحقیقی ۱-۲ ، سرکارخانم دکتراسمعیل زاده روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲در کلاس ۲۲۶ ساعت۷/۴۰-۹ تشکیل میشود./

کلاس کارتحقیقی ۱-۲ ، سرکارخانم دکتراسمعیل زاده روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲در کلاس ۲۲۶ ساعت۷/۴۰-۹ تشکیل میشود./

ادامه مطلب