معرفی دانشکده

دانشکدۀ علوم انسانی در سال ۱۳۷۳ تأسیس و در سال ۱۳۷۶ به تصویب سازمان مرکزی رسیده و فعالیت‌های رسمی خود را آغاز کرده است

مسئولیت و سرپرستی دانشکدۀ علوم انسانی به ترتیب بر عهدۀ مرحوم دکتر وزین پور، دکتر خلیلی، دکتر سید محمد جواد ضیغمی، دکتر عباسعلی قیومی، دکتر علی مرادخانی، دکتر رحیم قربانی، دکتر سید عطالله افتخاری بوده است و هم اکنون ریاست این دانشکده برعهده اقای دکتر بهرام پروین گنابادی است.

شماره تماس :۴۸-۷۷۰۰۹۸۲۷

شماره های گویا : ۷۷۰۰۹۸۳۵ الی ۳۷

آدرس: تهران، بزرگراه شهید بابا یی شرق، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، پردیس واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت و علوم انسانی